MVZb2041 Mezinárodní ekonomické vztahy

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12. 9. 12:00–13:40 Aula, Po 19. 9. 12:00–13:40 Aula, Po 26. 9. 12:00–13:40 Aula, Po 3. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 10. 10. 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Po 17. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 24. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 31. 10. 12:00–13:40 Aula, Po 7. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 14. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 21. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 28. 11. 12:00–13:40 Aula, Po 5. 12. 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! MVZ141 Mez. ek. vztahy && ! NOW ( MVZ141 Mez. ek. vztahy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 87 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 65/87, pouze zareg.: 1/87
Mateřské obory/plány
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje studentům politologických směrů základní informace o fungování mezinárodních ekonomických vztahů. Skládá se ze dvou hlavních částí. První část kurzu jí více teoretická a představuje studentům základní teoretické nástroje nutné k analýze problematiky. Přednášky se věnují tématům jako hlavní rysy současné ekonomie hlavního proudu, její silné a slabé stránky, základy teorie mezinárodního obchodu, vztah mezi státem a penězi, problematika platební bilance atd. V jejich rámci se studenti dozví např. jaké jsou hlavní rysy lidského ekonomického uvažování (kdy se chováme jako egoisté a kdy jako altruisté?) za jakých okolností lze stát přirovnat k domácnosti (může stát zbankrotovat?) atd. Druhá část je více empirická. V průběhu přednášek je podán stručný výklad vývoje světového hospodářství a jsou blíže představena hlavní centra světové ekonomiky. Jedna přednáška je věnována postavení České republiky ve světovém hospodářství.
Výstupy z učení
Absolvent kursu si osvojí schopnost pracovat s odbornou terminologií používanou při analýze mezinárodních ekonomických vztahů. Bude umět využít základní analytické nástroje pro rozbor současných trendů ve světové ekonomice. Bude schopen z odstupem a kriticky zhodnotit expertní stanoviska k otázkám při nichž se skloubí mezinárodní ekonomika s politikou.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Světová ekonomika (SE)
 • 3. Základy politické ekonomie I
 • 4. Základy politické ekonomie II
 • 5. Mezinárodní obchod
 • 6. Peníze a stát
 • 7. Mezinárodní měnové, finanční a kapitálové vztahy
 • 8. Spojené státy americké
 • 9. Východoasijská oblast
 • 10. Evropské centrum SE
 • 11. Česká republika ve SE
 • 12. Rozvojové země a jejich postavení ve SE
 • 13. Diskuze a závěrečné shrnutí
Literatura
 • Bowles, Samuel – Edwards, Richard – Roosevelt, Frank, Larudee, Mehrene. 2018. Understanding Capitalism. New York, Oxford: Oxford University Press
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. Ninth edition. Boston: Cengage, 2021. xxxi, 816. ISBN 9780357038314. info
 • CHANG, Ha-Joon. Economics : the user's guide : a Pelican introduction. First published. London: Pelican, 2014. xiii, 502. ISBN 9780718197032. info
 • ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 397 s. ISBN 9788073801847. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek. Studenti jsou v jejich rámci seznámeni se základními teoretickými koncepty, které jsou doplněny adekvátními příklady, jejichž smyslem je motivace studentů k vlastním úvahám o praktické aplikaci probíraných konceptů.
Metody hodnocení
Zkouška, pět otevřených otázek po 6ti bodech.
Hodnocení:
A 30 – 26 bodů
B 25 – 24 bodů
C 23 – 22 bodů
D 21 – 20 bodů
E 19 – 18 bodů
F 17,5 bodů a méně
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19: V případě přechodu na online výuku budou přednášky probíhat formou online přenosu v čase stanoveném dle rozvrhu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.