SOCb2119 Sociologie pro nesociology

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
Bc. Stela Houserová (cvičící)
Mgr. Ondřej Klíma (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PROGRAM ( B - SOC )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 141/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: není určen studentům oboru Sociologie
Cíle předmětu
Předmět nabízí základní vhled do sociologie a otevírá otázky fungování či selhávání současných západních společností.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni základní orientace v sociologické terminologii a teorii, budou schopni pojmenovat empirické jevy pomocí sociologických konceptů a porozumět tomu, jak vznikají výsledky sociologického výzkumu.
Osnova
 • 20.9. Uvedení do kurzu (ONLINE)
 • 27.9. Sociologie jako věda a jako produkt moderní doby Četba: Bauman, Z. & May, T. 2004. Myslet sociologicky. Praha: SLON (strany 9-22). Referát: Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON (strany 15-26).
 • 4.10. Komodifikace a odcizení v moderní společnosti (Karl Marx) Četba: Marx, K. 1961. Ekonomicko-filosofické rukopisy. Praha: SNPL (strany 61-75). Četba: Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON (strany 93-120). Referát: Výzkum ČRo Rozděleni svobodou (výzkumná zpráva). Dostupné z: https://tinyurl.com/RozdeleniSvobodou (19 stran)
 • 11.10. Moc, autorita a moderní racionalita (Max Weber) Četba: Weber, M. 2009. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh (strany 133-168). Referát: Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON (strany 255-260; 268-271).
 • 18.10. Peníze a svět sociálních forem (Georg Simmel) Četba: Simmel, G. 1997. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: SLON (strany 7-33). Referát: Simmel, G. 1997. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: SLON (strany 100-131).
 • 25.10. Hodnoty, normy, sociální struktura (Robert K. Merton) Četba: Merton, R. 2000. Studie ze sociologické teorie. Praha: SLON (strany 132-177; 196-219). Referát: Keller, J. 1996. Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON (strany 93-104).
 • 1.11. Čtecí týden katedry sociologie (výuka neprobíhá)
 • 8.11. Každodennost, řád a důvěra (Erving Goffman) Četba: Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon (strany 25-80). Referát: Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon (strany 108-137).
 • 15.11. Kapitál, pole, sociální vztahy (Pierre Bourdieu) Četba: Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum (strany 9-21; 69-94). Referát: Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha: Argo (strany 398-403).
 • 22.11. Moc, disciplína, dohled (Michel Foucault) Četba: Foucault, M. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin (strany 275-315) Referát: Harrington, A. et al. 2005. Moderní sociální teorie. Praha: Portál (strany 280-287).
 • 29.11. Riziková společnost: klimatická krize jako hybatel budoucnosti (Ulrich Beck) Četba: Beck, U. 2004. Riziková společnost. Praha: SLON (strany 67-106). Referát: Hoffman, A. 2017. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně. Brno: MUNI Press (strany 33-54).
 • 6.12. Jak se dělá sociologický výzkum (základy sociologických metod) Četba: Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum (strany 55-89). Referát: Traxlerová, M., & Rabušic, L. 2008. Jak měřit bezmocnost: předběžné výsledky. Data a výzkum-SDA Info 2(1): 7-29.
 • 13.12. Závěrečné shrnutí
Výukové metody
Frontální výuka, přednášky, referáty, četba
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška formou testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz je otevřen pro studující JINÝCH programů, než sociologie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SOCb2119