BEP301Zk Evropské právo

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Rohová (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 215
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BEP301Zk/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 126, I. Rohová
BEP301Zk/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 126, I. Rohová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu Evropské právo je poskytnout studentům základní znalosti v oboru práva EU, které zahrnují vývoj ES a EU od vzniku po současnost, institucionální právo, pojem a podstatu práva ES a EU včetně vztahu k právu vnitrostátnímu a tzv. materiální právo EU, tedy právní úpravu jednotného vnitřního trhu EU (čtyři základní svobody). Pozornost je věnována také poslednímu vývoji (Lisabonská smlouva apod.).
Výstupy z učení
Odborné znalosti týkající se fungování evropské integrace a právního systému EU, a to na pozadí evropského kontextu, který studenti získávají v jiných předmětech evropského zaměření.
Osnova
 • Historie a vývoj evropské integrace.
 • Vznik trojice Evropských společenství.
 • Metody a formy integrace, nastátnost.
 • Evropská společenství a EU jako specifické entity.
 • Organizační výstavba EU. Tzv. institucionální právo.
 • Zřizovací smlouvy jako "ústava" Unie.
 • Pojem práva EU - právo primární, právo sekundární.
 • Prameny, zásady jeho koexistence s právem členských států.
 • Úloha Evropského soudního dvora při tvorbě a aplikaci práva.
 • Základní zásady společného a jednotného vnitřního trhu.
 • 4 základní svobody.
Literatura
 • V. Týč, Základy práva EU pro ekonomy, Leges, Praha, 7. vyd., 2017
Výukové metody
přednášky a semináře, forma zkoušky: písemný test
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek. Účast na přednáškách je doporučená, na seminářích povinná. Od studentů se očekává aktivní účast na seminářích, zapojování se diskuze a příprava nastudováním skutkového stavu řešených případů Evropského soudního dvora. Forma zkoušky je písemný test - minimum bodů pro úspěšnost je 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BEP301Zk