BEP501Zk Daně a jejich správa v ČR a EU

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (zástupce)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 258
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BEP501Zk/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 18:00–19:40 214, I. Pařízková
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by měl student: porozumět daňové soustavě v České republice a právní regulaci daní; osvojit si evropských standardů v oblasti daní; vymezit hlavních rozdílů v daňových systémech a daňových správách mezi členskými státy EU; porozumět fungování mezinárodní spolupráce při správě daní.
Osnova
  • 1. Pojem daň, ekonomická a právní podstata daně, soustava daní v České republice; 2. Berní právo, daňový systém a berní právo, prameny berního práva, zásady berního práva, interpretace a aplikace norem berního práva, systém berního práva. 3. Správa daní jako součást finanční správy. vymezení pojmu správa daní, správce daně, adresáti správy daní, systém správy daní, právo na informace v rámci správy daní. 4. Daňový proces I.: řízení a autoaplikace, osoby zůčastněné na daňovém procesu, zásady řízení před správcem daně, stádia řízení. 5. Daňový proces II.: Zahájení řízení, zjišťování podkladů a zajištění průběhu řízení, rozhodnutí, opravné prostředky a opravné řízení, výkon rozhodnutí, zastavení řízení. 6. Daňový proces III.: Registrační a vyhledávací proces. 7. Daňový proces IV.: Vyměřovací proces 8. Daňový proces V.: Inkasní proces 9. Právní regulace zamezení dvojího zdanění a systémy mezinárodní spolupráce při správě daní a vymáhání daňových dluhů. 10. Evropská regulace nepřímých daní I.: daň z přidané hodnoty 11. Evropská regulace nepřímých daní II.: spotřební daně. 12. Exkurs do daňových soustav v členských státech EU I. 13. Exkurs do daňových soustav v členských státech EU II.
Literatura
  • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa - berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 509 s. ISBN 9788072392308. info
Výukové metody
Přednášky a praktické semináře zaměřené na aplikaci znalostí získaných na přednáškách.
Metody hodnocení
Písemný test, minimálně 60% k úspěšnému absolvování.
Informace učitele
V průběhu semestru budou studenti informování o změnách v právní regulaci a o dalších vhodných publikací doplňujících materii výuky. Program přednášek a seminářů bude pro konkrétní data aktualizován v interaktivní osnově přemětu na ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BEP501Zk