BEP601Zk Financování územních samospráv

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 208
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BEP601Zk/01: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 133, I. Pařízková
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat souhrný přehled o financování územních samospráv v České republice se zaměřením na financování obcí a krajů; Na konci kurzu bude student schopen pochopit a vysvětlit rozdíl ve financování státu a územních samospráv, definovat základní instituty územních financí, bude schopen vysvetlit fungování a roli rozpočtů územních samosprávných celků a orientovat se v jejich struktuře. Budě umět plikovat ustanovení o kontrole hospodaření obcí a krajů.
Osnova
 • základní pojmy: rozpočet, rozpočet obce, kraje, rozpočtový výhled
 • rozpočtový proces
 • rozpočtová skladba
 • příjmy a výdaje rozpočtů
 • příspěvkové organizace
 • hospodaření organizačních složek
 • hospodaření dobrovolných svazků obcí
Literatura
 • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Členka Ekonomické komise Akademického senátu Masarykovy univerzity. Masarykova univerzita, 2015 - 2020. info
Výukové metody
Přednášky kombinované s prakticky zaměřenými semináři.
Metody hodnocení
Písemná zkouška - 10 otázek, 60 % úspěšnosti k absolvování.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BEP601Zk