BEV501Zk Evropské mezinárodní právo soukromé

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Michaela Garajová (přednášející)
Mgr. Lukáš Grodl (přednášející)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (přednášející)
Mgr. Patrik Provazník (přednášející)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (přednášející)
Mgr. Kristýna Tlapáková (přednášející)
JUDr. Kateřina Zabloudilová (přednášející)
Mgr. Filip Vlček (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Student by měl mít základní orientaci v teorii práva, občanském právu a právu Evropské unie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 38/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním cílem této disciplíny je získat orientaci v přístupu k soukromoprávním poměrům obsahujícím mezinárodní prvek, zejména v rámci Evropské unie. Hlavní cíle předmětu jsou: seznámit se s předmětem úpravy mezinárodního práva soukromého a jeho prameny; s kolizní metodou úpravy, s pojmem tzv. evropského justičního prostoru; s kolizní úpravou základních otázek (osoby, smlouvy, delikty) a se základními otázkami mezinárodního procesního práva (mezinárodní pravomoc, uznání a výkon rozhodnutí)
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: vysvětlit, co je mezinárodní právo soukromé, co je jeho předmětem a jaké jsou jeho prameny; pochopit fungování kolizní metody; porozumět důvodům vytváření tzv. evropského justičního prostoru; porozumět kolizní úpravě základních otázek (osoby, smlouvy, delikty) a úpravě základních otázek mezinárodního procesního práva (mezinárodní pravomoc, uznání a výkon rozhodnutí); aplikovat tuto právní úpravu na jednodušší skutkové situace
Osnova
  • Pojem a předmět MPS.
  • Prameny MPS a řešení jejich kolizí.
  • Kolizní úprava osob.
  • Kolizní úprava smluv.
  • Kolizní úprava deliktů.
  • Kolizní úprava věcných práv.
  • Mezinárodní pravomoc.
  • Uznání a výkon cizích rozhodnutí.
Literatura
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška - otevřené otázky a jednoduchý příklad
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BEV501Zk