BI201K Úvod do práva ICT I

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:30 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI201K/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 020, T. Kyselovská, J. Míšek, M. Myška
BI201K/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/57, pouze zareg.: 0/57, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy civilní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronické kontraktace
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy užívání elektronických podpisů
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy duševního vlastnictví on-line
Osnova
 • 1. úvod, pojem soukromého práva ICT, základní metody, zadání témat seminárních prací;
 • 2. působnost práva na internetu, jurisdikce;
 • 3. právní subjektivita, elektronický podpis, elektronický právní styk, doručování;
 • 4. elektronická kontraktace, B2B a spotřebitelské smlouvy;
 • 5. software, http kód a data jako předmět práv duševního vlastnictví, typické smlouvy;
 • 6. pojem ISP, odpovědnost ISP, typické smlouvy;
 • 7. doménová jména a doménové spory;
 • 8. ochrana osobní integrity www, e-mail, ochrana dat (osobní, obchodní, státní);
 • 9. www stránky specifické formy odpovědnosti (linking, deep linking, framing, meta-tagging, plagiátorství, protiprávní asignace služeb;
 • 10. autorskoprávní ochrana multimediálních informací a digital rights management;
 • 11. internet jako technologický trh;
 • 12. nekalosoutěžní jednání na internetu, spamming
Literatura
 • aktuální članky v časopise Revue pro právo a technologie (www.revue.law.muni.cz)
 • Studijní materiály publikované v IS MU
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
odpovědníky v e-learningové aplikaci - kolokvium bude uděleno za úspěšné dokončení min. 4 z celkem 5 on-line odpovědníků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, podzim 2021.