BI201K Úvod do práva ICT I

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 131
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BI201K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 020, J. Míšek
BI201K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Míšek
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 57 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/57, pouze zareg.: 0/57, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/57
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními a aktuálními koncepty a problémy soukromoprávních odvětví práva informačních a komunikačních technologií.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám soukromoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy civilní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronické kontraktace
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy ochrany soukromí on-line
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy práva duševního vlastnictví on-line
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy softwarového práva
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy doménových jmen
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy odpovědnosti ISP
-analyzovat a řešit konkrétní právní problémy ochrany spotřebitele on-line
Osnova
 • 1. Úvod, pojem soukromého práva ICT, základní metody;
 • 2. Působnost práva na internetu, jurisdikce;
 • 3. Elektronická kontraktace;
 • 4. Ochrana spotřebitele online;
 • 5. Soukromí a ochrana osobnosti online;
 • 6. Odpovědnost ISP;
 • 7. Právo duševního vlastnictví online;
 • 8. Autorské právo v informační společnosti;
 • 9. Právní ochrana software;
 • 10. Databázová práva;
 • 11. Doménová jména a doménové spory;
Literatura
  doporučená literatura
 • MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s. ISBN 978-80-210-7538-2. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9. kniha info
 • JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 414 s. ISBN 9788025142011. info
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
Ústní rozprava nad tématem vylosovaného semináře.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2021.