BJ304Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky I

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/12/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (pomocník)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BJ304Z/01: St 19. 9. 16:00–17:40 208, 18:00–19:40 208, Pá 5. 10. 14:00–15:40 124, 16:00–17:40 124, Pá 9. 11. 12:00–13:40 124, 14:00–15:40 124, E. Dobrovolná, M. Jirmanová, P. Lavický
BJ304Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jirmanová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je procvičit znalosti získané v předmětech občanské právo hmotné a občanské právo procesní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvořit samostatně některé procesní úkony na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace.
Osnova
 • 1. Občanskoprávní skutečnosti, pojem a druhy. 2. Právní úkony, druhy, vznik, náležitosti, obsah, vady. 3. Čas jako právní skutečnost, lhůty, promlčení, prekluze. 4. Účastníci občanskoprávních vztahů, jejich občanskoprávní subjektivita. 5. Způsobilost k právní úkonům. 6. Zastoupení, jeho účel a druhy. 7. Procesní podmínky. 8. Procesní úkony účastníků a soudu. 9. Věcná práva, pojem, druhy. 10. Vlastnické právo, pojem, obsah, nabývání vlastnického práva, omezení a zánik vlastnického práva.
Literatura
  povinná literatura
 • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 1116 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. info
  neurčeno
 • ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 459 s. ISBN 9788073574680. info
 • DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA a Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1986 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. info
 • FIALA, Josef, Milan KINDL, Jan HURDÍK, Petr BEZOUŠKA, Ondřej DAVID, Tomáš KINDL, Petr LAVICKÝ, Ján MATEJKA, Kateřina RONOVSKÁ, Markéta SELUCKÁ, Václav BEDNÁŘ, Radovan DÁVID, Václav HOCHMANN, Jindřich PSUTKA, Alexander ŠÍMA, Ondřej KOVÁŘ, Lukáš KOZÁK, Jan LASÁK, Silvie ŠTĚPÁNOVÁ a Jiří HANDLAR. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1692 s. Kodex - Komentáře nakladatelství Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-395-9. info
 • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 5. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008. 751 s. ISBN 9788072017263. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ a Věra KORECKÁ. Občanské právo hmotné. 3. opr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 433 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně; č. 288). ISBN 80-210-2793-2. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Informace učitele
logolink opvk
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BJ304Z

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 17:24, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému