BJ304Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky I

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/12/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (pomocník)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je procvičit znalosti získané v předmětech občanské právo hmotné a občanské právo procesní.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvořit samostatně některé procesní úkony na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace.
Osnova
  • 1. Občanskoprávní skutečnosti, pojem a druhy. 2. Právní úkony, druhy, vznik, náležitosti, obsah, vady. 3. Čas jako právní skutečnost, lhůty, promlčení, prekluze. 4. Účastníci občanskoprávních vztahů, jejich občanskoprávní subjektivita. 5. Způsobilost k právní úkonům. 6. Zastoupení, jeho účel a druhy. 7. Procesní podmínky. 8. Procesní úkony účastníků a soudu. 9. Věcná práva, pojem, druhy. 10. Vlastnické právo, pojem, obsah, nabývání vlastnického práva, omezení a zánik vlastnického práva.
Literatura
    povinná literatura
  • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 1116 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům, písemné testy.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Informace učitele
logolink opvk
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2018 00:25, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému