BJ405Z Administrativní a kancelářské práce v justici II

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Karla Caletková (cvičící)
Alice Dvořáková (pomocník)
Mgr. Jakub Juřena (pomocník)
Garance
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s jednacím řádem, vnitřním a kancelářským řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy a s činností vyšších soudních úředníků na jednotlivých úsecích soudní činnosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Vytvořit samostatně některé procesní úkony na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace.
Osnova
  • 1. Spisy, jejich tvorba, evidence a úschova. Rejstříky. Evidenční pomůcky. I. 2. Spisy, jejich tvorba, evidence a úschova. Rejstříky. Evidenční pomůcky. II. 3. Činnost vyšších soudních úředníků v rámci soudních oddělení. I. 4. Činnost vyšších soudních úředníků v rámci soudních oddělení. II.
Literatura
  • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Ljubomír Drápal - Jaroslav Bureš. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xviii s. ISBN 9788074001079. info
  • DAVID, Ludvík, Milana HRUŠÁKOVÁ, František IŠTVÁNEK, Vít JAKŠIČ, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Miroslava JIRMANOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena MACKOVÁ, Alice SEDLÁKOVÁ, Petr SMOLÍK, Jiří SPÁČIL, Jaruška STAVINOHOVÁ, Renáta ŠÍNOVÁ, Petr ŠUK, Marie VOKŘINKOVÁ, František VONDRUŠKA, Jan ZÁRUBA, Marta ZAVADILOVÁ, Petr ZIMA a Milan ŽONDRA. Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl. 2009. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009. 1986 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-460-4. info
Výukové metody
Aktivní účast v seminární výuce, sepsání písemných úkonů na zadaná témata, znalost literatury a judikatury k zadaným tématům.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Ve věcech, týkající se výuky a zakončení předmětu, se obracejte výhradně na pí Caletkovou - kcaletkova@osoud.krm.justice.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 17:13, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému