BJ503Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky II

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/12. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Mgr. Daniel Plšek (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání schopnosti aplikace základních trestněprávních institutů s ohledem na kompetence vyššího justičního úředníka. Rozvíjení praktických dovedností při řešení konkrétních příkladů, jež v praxi zpracovávají vyšší justiční úředníci.
Osnova
  • Základní instituty trestního práva hmotného v praktické činnosti vyššího justičního úředníka - rozhodování o nákladech trestního řízení. Advokátní tarif - odměňování ustanovených obhájců. Zápočty trestů. Zahlazení odsouzení.
Literatura
    povinná literatura
  • PÚRY, František, Pavel ŠÁMAL a Jindřich URBÁNEK. Vzory podání a rozhodnutí v trestních věcech. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 2011. 767 s. ISBN 9788072018291. info
  • NOVOTNÝ, František. Praktikum Trestní právo hmotné. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 215 s. ISBN 8086898393. info
    doporučená literatura
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
Výukové metody
Procvičování praktických situací - vypracování konceptů opatření a rozhodnutí s ohledem na kompetence vyššího soudního úředníka. Rozbor judikatury. Zadání řešení pro domácí přípravu.
Metody hodnocení
konzultace, písemné testy
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2018 00:24, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému