BN605Zk Základy pozemkového práva II

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (zástupce)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny pozemkového práva (obecné i zvláštní části). Dále bude schopen vysvětlit instituty pozemkového práva. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
 • Zvláštní část 1. Právní režim zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa 2. Právní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství 3. Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody 4. Právní režim pozemků sloužících dobývání nerostů 5. Právní režim stavebních pozemků a veřejných prostranství 6. Právní režim pozemků sloužících dopravě
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. ISBN 978-80-210-7536-8.
 • HANÁK, J., TKÁČIKOVÁ, J. PRŮCHOVÁ, I., DUDOVÁ, J.,PEKÁREK, M. Praktikum z pozemkového práva, MU 2018
  doporučená literatura
 • Pekárek, M. a kol.: Pozemkové právo. Plzeň, Aleš Čeněk, 2010
 • Pekárek, M. a kol., Pozemkové právo, MU Brno, 2014, dostupné na http://www.law.muni.cz/content/cs/pro-verejnost/publikace-a-casopisy/novinky/#isbn-978-80-210-7536-8
 • Pekárek, M. - Průchová I. : Pozemkové právo, učebnice, MU Brno, 2003
 • Franková, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd.,Beroun: nakladatelství Eva Rozkotová Publishing 2014. 240 s. ISBN 978-80-87488-19-5.
Výukové metody
Přednášky podle uvedené osnovy a samostudium.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při které student prokazuje svoje znalosti z vylosovaného tématu. Hodnocení provádí učitel na základě správnosti a úplnosti odpovědí.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 10. 2018 04:14, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému