BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
12/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní přehled o problematice mezinárodního práva soukromého - jeho předmetu, pramenech, metodách a kolizní úpravě vybraných soukromoprávních poměrů a otázek.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student: chápat pojem a předmět mezinárodního práva soukromého; znát jeho prameny; schopen poruzumět základním metodám úpravy této disciplíny; schopen použít tyto metody v jednoduchých případech situací s mezinárodním prvkem
Osnova
  • Pojem a předmět MPS. Historie MPS.
  • Prameny MPS.
  • Metoda kolizní. Metoda přímá. Vybrané otázky metody kolizní (imperativní normy, veřejný pořádek).
  • Kolizní problematika osob.
  • Kolizní problematika závazků.
  • Kolizní problematika věcných prav.
Literatura
    povinná literatura
  • Interaktivní osnova předmětu
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Jiří VALDHANS. Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 114 s. Edice učebnic PrF MU č. 455. ISBN 978-80-210-5276-5. info
Výukové metody
Přednášky. Samostudium. Kolektivní konzultace. Využití e-learningu.
Metody hodnocení
Písemná práce. Ústní rozprava.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2018 00:21, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému