BVV11K Evropské finanční právo

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (cvičící)
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Richard Bartes (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 038
Předpoklady
Znalost základů finančního a daňového práva a daňové teorie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 120/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zorientovat studenty ve vztahu daňového práva České republiky a práva Evropské unie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl být student schopen porozumět a orientovat se v problematice finančního práva v evropském prostředí, vysvětlit základy fungování dvoustupňové právní regulace, relace právo EU a vnitrostátní právo, současně i znát systém fungování financí Evropské unie.
Osnova
  • Úvod do studia evropského finančního práva; Monetární a fiskální politika; Harmonizace materie finančního práva; Harmonizace v oblasti daňového práva; Harmonizace v oblasti celního práva; Evropská spolupráce při správě daní; Harmonizace v oblasti finančního trhu; Rozpočet a fondy Evropské unie; Evropská centrální banka.
Literatura
    povinná literatura
  • Texty v rámci e-learningu
    doporučená literatura
  • KOSIKOWSKI, Cezary. Financial law of the European Union. Białystok: Temida 2, 2008. 227 s. ISBN 9788389620415. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BVV11K