BZ105Zk Základy mezinárodního a evropského práva

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Rohová (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Mgr. Lukáš Boháček (pomocník)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (pomocník)
Mgr. Veronika Janáková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 29. 9. 16:00–17:40 aula_Vinařská, 18:00–19:40 aula_Vinařská, St 30. 9. 16:00–17:40 aula_Vinařská, 18:00–19:40 aula_Vinařská, Pá 13. 11. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Žádné, jedná se o úvodní předmět.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění zvláštností mezinárodního práva a nadnárodního práva Evropské unie s ohledem na jejich rostoucí význam v právní praxi a rostoucí vliv na vnitrostátní (české či slovenské) právo v úvodu studií bakalářských kombinovaných programů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit rysy mezinárodního a evropského práva,
- objasnit důsledky mezinárodního a evropského práva pro státy a jednotlivce,
- chápat způsoby uplatnění mezinárodního a evropského práva vedle, v souběhu či ve střetu s vnitrostátním právem,
- vyhledávat konkrétní úpravu mezinárodního a evropského práva.
Osnova
 • Osnova:
 • 1. mezinárodní právo jako druhý právní systém vedle vnitrostátního práva, nadnárodní právo Evropské unie (evropské právo) jako smíšený systém,
 • 2. státy, mezinárodní organizace jako subjekty mezinárodního práva, jednotlivci jako okrajové subjekty,
 • 3. prameny mezinárodního práva - mezinárodní obyčeje a mezinárodní smlouvy,
 • 4. vytváření a odstraňování mezinárodních smluv,
 • 5. prosazování mezinárodního práva,
 • 6. přenos mezinárodního práva do vnitrostátního práva a praxe
 • 7. Evropská unie jako nadnárodní organizace ve srovnání s mezinárodní organizací,
 • 8. prameny práva EU - zřizovací smlouvy, nařízení, směrnice - vytváření,
 • 9. uplatnění pramenů práva EU (přímý účinek, přednost),
 • 10. nástroje prosazování práva EU a sjednocování jeho výkladu,
 • 11. informační zdroje mezinárodního práva a evropského práva,
 • 12. jazykový režim mezinárodního a evropského práva.
Literatura
  povinná literatura
 • TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Písemná zkouška - správnost tvrzení + odpovědi na otázky
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ105Zk