BZ402Zk Daně a správa daní

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Neckář, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
St 24. 2. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Čt 25. 2. 8:00–9:40 215, 10:00–11:40 215, Pá 26. 2. 12:00–13:40 215, Pá 12. 3. 8:00–9:40 Virtuální místnost
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je porozumět základům fungování správy daní. Na konci kurzu bude student schopen orientovat se v oblasti správy daní a provádět základní úkonu v daňovém řízení, porozumět a vysvětlit činnosti daňových subjektů a správců daně v procesu správy daní a daňovém řízení.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen - orientovat se v oblasti správy daní - provádět základní úkonu v daňovém řízení - porozumět a vysvětlit činnosti daňových subjektů a správců daně v procesu správy daní a daňovém řízení.
Osnova
 • 1. Správa daní jako zvláštní úsek veřejné správy a finanční správy 2. Správce daně - pojem, charakteristika, příslušnost 3. Etapy správy daní 4. Charakteristika daňového řízení a daňového procesu 5. Stádia daňového řízení 6. Daňové řízení obecné a zvláštní 7. Problematika subsidiarity správního řádu ve správě daní 8. Mezinárodní spolupráce při správě daní
Literatura
  povinná literatura
 • RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 130 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1. info
 • RADVAN, Michal. Daně a správa daní (online: pdf). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8. info
  neurčeno
 • Daňový řád - zákon č. 280/2009 Sb.
 • Mrkývka, P., Neckář, J. Správa daní a daňové řízení. MU : Brno 2009
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava s diskusí.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná (60% úspěšnost) a ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BZ402Zk