CM121Zk Státověda

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Čt 15:05–16:35 034
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty se základy učení o pojetí a fungování moderního státu. Východiskem výuky je převážně institucionální pojetí státu a jeho základních atributů. Pozornost je věnována struktuře a činnosti moderního státu a postavení jednotlivce v kontextu šířeji koncipovaných otázek demokracie, ústavnosti a samosprávy.
Osnova
 • Stát a studium jeho povahy, předmět a metody státovědy, stát a společnost, vývoj učení o státu, moderní stát, jeho znaky a organizace, činnost moderního státu a jeho funkce, demokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivce, ústava a moderní stát, pojem a členění formy státu a forem vlády, parlament, parlamentarismus a zákonodárství, hlava státu, vládní a výkonné orgány, orgány a jiné prostředky ochrany práva, územní organizace státu a její formy, samospráva.
Literatura
  neurčeno
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 2. přeprac a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006, 424 s. ISBN 807357179X. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998, 264 s. ISBN 8072390236. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998, 369 s. ISBN 8072011413. info
 • RÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 255 s. ISBN 80-210-1574-8. info
 • SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997, 140 s. ISBN 80-85765-89-6. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 1. vyd. Praha: Nákladem spolku čs. právníků Všehrd, 1995, 173 s. ISBN 80-85305-32-1. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, postupová zkouška, součást blokové zkoušky A
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM121Zk