CM301Z Národní hospodářství - seminář

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Michaela Dražková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dagmar Palatová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM301Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 025, A. Kerlinová
CM301Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 025, A. Kerlinová
CM301Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 025, A. Kerlinová
CM301Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 025, A. Kerlinová
CM301Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kerlinová
Předpoklady
NOW ( CM301Zk Národní hospodářství )
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cvičení z předmětu Základy ekonomie II probíhá formou modulů. Obsahem modulů je řešení vybraných případových problémů z aktuální makroekonomické problematiky. Student bude po absolvování předmětu schopný: rozumět hospodářské politice státu vnímat souvislosti mezi národní a světovou ekonomikou Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících ekonomických a právnických předmětech.
Osnova
  • Finanční trh - peněžní trh, kapitálový trh. Makroekonomické výstupy a jejich měření. Ekonomická rovnováha. Ekonomický růst. Stát a ekonomika, zásahy státu do ekonomiky (formy, nástroje, účinnost). Vybrané problémy světové ekonomiky (ekonomické integrace, EU, mezinárodní měnový systém, postavení ČR ve světové ekonomice).
Literatura
  • A Penguin Book Economics : Penguin Economics. London: Penguin Books. info
  • BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 184 s. ISBN 8021008148. info
  • NORDHAUS, A. a Paul SAMUELSON. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1991, 1011 s. :. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení jsou zaměřena na aplikaci znalostí získaných z přednášek.
Metody hodnocení
Cvičení probíhá formou modulů, ve kterých se řeší aktuální problémy z makroekonomie, hospodářské politiky a světové ekonomiky. K získání zápočtu je nutná účast 100 % docházka a odevzdání případové studie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/CM301Z