CM401Z Občanské právo II

Právnická fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Rozvrh
St 9:35–11:05 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CM401Z/01: St 15:05–16:35 034, K. Ronovská
CM401Z/02: St 16:40–18:10 034, M. Selucká
CM401Z/03: Čt 13:30–15:00 160, M. Selucká
CM401Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Fiala, J. Hurdík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry
Osnova
  • Občanské právo hmotné, pojem, předmět, zásady, systém, normy, tendence vývoje. Občanskoprávní vztahy. Všeobecná osobnostní práva. Občanskoprávní skutečnosti, náležitosti právních úkonů, následky. Občanskoprávní skutečnosti, uzavírání smluv. Občanskoprávní skutečnosti, plynutí času, význam času. Věcná práva, pojem, druhy, vlastnické právo, pojem, obsah, předmět. Nabývání vlastnického práva. Spoluvlastnictví, společné jmění manželů. Bytové vlastnictví. Věcná práva k věci cizí.
Literatura
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2006/CM401Z