D2JAZ01 Angličtina II

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
D1JAZ01 Angličtina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požadaje schopnost komunikace v běžných životních situacích.
Výstupy z učení
Student bude schopen číst témata z oblasti jeho/její dizertace a diskutovat o nich.
Osnova
  • Student má prostudovat jím vybranou publikaci, která se váže k jeho dizertaci (150-200 stran).
Literatura
    doporučená literatura
  • GARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press. xxvi, 953. ISBN 0195142365. 2001. info
Výukové metody
Samostudium a individuální konzulatace.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student má prokázat schopnost přeložit jakoukoliv část z jím přineseného materiálu a diskutovat o dané problematice.
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v rámci studovaného oboru), si kandidát volí sám po dohodě se svým školitelem, vedoucím své práce. Zkouška se uznává po předložení certifikátu o složení zkouška ILEC - zapisuje se známkou A.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/D2JAZ01