D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je součástí tématického bloku Příprava disertační práce III. Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci, formulování vlastních závěrů, rozvíjení schopnosti komplexně zpracovat dílčí problematiku.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma článku.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v němž bude projednán obsah odborného článku.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.