DA1JAZ01 English I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Šrámková (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
An exam in Legal English is pressupposed.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to read and discuss the professional literature concerning their dissertations
Osnova
  • The credit is awarded for presenting one's CV and an overview of one's dissertation.
Výukové metody
Self-study of the literature concerning one's dissertation and consultations.
Metody hodnocení
Credit awarded on the basis of presenting one's CV and an overview of one's dissertation.
Vyučovací jazyk
Angličtina

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA1JAZ01