DA1SVZ11 Introduction to Scientific Work I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
5 přednášek. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Main objectives can be summarized as to extend the set of legal theoretical knowledge: Introduction to scientific work, critical legal thinking, legal argumentation and legal logic. The set of lectures will be focused on topics that will help students with the writing of high-level professional texts.
Výstupy z učení
Student will be able: - to apply critical thinking when working with literature; - to use arguments of legal logic when working with judicature; - to elaborate a timetable of the dissertation; - to fulfill the requirements of the citation directive.
Osnova
  • Writing of scientific work, critical legal thinking, legal argumentation and legal logic, citation of professional sources.
Literatura
    povinná literatura
  • ALEXY, Robert. A theory of legal argumentation : the theory of rational discourse as theory of legal justification. Translated by Ruth Adler - Neil MacCormick. 1st pbk. ed. New York: Oxford University Press ;, 2010. xiii, 323. ISBN 9780198255031. info
    doporučená literatura
  • HAGE, J. C. Studies in legal logic. Dordrecht: Springer, 2005. xiii, 328. ISBN 1402035179. info
Výukové metody
Lectures, debates, individual and group consultations.
Metody hodnocení
Credit on the basis of a discussion on a written essay.
Vyučovací jazyk
Angličtina

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA1SVZ11