logo Právnická fakulta Katedra právní teorie
14221011 KPrávT Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci