DA3PIT07 Protection of information in European and international law III

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to introduce and discuss current questions of use of trademarks in the information society.
Výstupy z učení
Upon the completion of this course, students shall be able to:
Understand the functioning of trademark protection in the information society;
Address the collisions between the rights and interests concerned in disseminating information in the information society;
Address the procedural issues related to the enforcement of trademark rights in the information society, including the cross-border enforcement
Osnova
  • Trademark protection in the information society;
  • New ways of using the trademark online: keyword advertising, hashtags;
  • Enforcement of trademark rights in the information society
Literatura
    povinná literatura
  • Eksouzian v. Albanes, 2015 WL 4720478 (C.D. Cal. Aug. 7, 2015)
  • 1. Falconer, Elizabeth A., #CanHashtagsBeTrademarked: Trademark Law and the Development of Hashtags. North Carolina Journal of Law & Technology. Vol. 17, Iss. 5, http://scholarship.law.unc.edu/ncjolt/vol17/iss5/1.
  • 2. Roberts, Alexandra J., Tagmarks (July 13, 2015). California Law Review, Vol. 105, No. ___, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2630195.
Výukové metody
individual and group tutoring sessions, individual resolution of specific research tasks, colloquial presentation of research results
Metody hodnocení
Essay resolving assigned scientific issue (50%), colloquial presentation of results of individual research (50%)
Vyučovací jazyk
Angličtina

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA3PIT07