DA5PIT13 Protection of information in European and international law V

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to explain and demonstrate the problems of privacy and protection of personal data in the information society.
Výstupy z učení
Upon the completion of this course, students shall be able to:
Understand complex concept of privacy;
Apply the doctrine of proportionality on cases of on-line infringements of privacy;
Analyse and resolve hard cases arising of protection of personal data on the Internet;
Analyse and resolve hard cases arising of protection of privacy on the Internet
Osnova
  • The concept of privacy;
  • Specific features of privacy on-line;
  • Protection of privacy in private law;
  • Protection of privacy in public law;
  • International protection of privacy
Literatura
  • SOTTO, Lisa J. Privacy and data security law deskbook. 1st ed. New York: Wolters Kluwer, 2013. 1 sv. ISBN 9780735591103. info
  • FISCHER-HÜBNER, Simone. IT-security and privacy : design and use of privacy-enhancing security mechanisms. Berlin: Springer, 2001. xiii, 351. ISBN 3540421424. info
Výukové metody
individual and group tutoring sessions, individual resolution of specific research tasks, colloquial presentation of research results
Metody hodnocení
Essay resolving assigned scientific issue (50%), colloquial presentation of results of individual research (50%)
Vyučovací jazyk
Angličtina

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA5PIT13