DAL1DT01 Doctoral Thesis Project I

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
Individual consultation. 17 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Strnadová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this subject is to help the doctoral student finalize his/her project. This is done in three phases (together with subjects "Doctoral Thesis Project II" and "Doctoral Thesis Project III"). In this first phase, the doctoral student in close co-operation with his/her supervisor will
1) discuss possible methodological approaches to the selected topic of disertation and
2) engage in an in-depth research of relevant literature in order to be able to formulate relevant research questions in the following phases.
Výstupy z učení
After the completion of this course/phase, the student will:
- be able to formulate relevant research questions in his/her topic;
- have a thorough understanding of the existing literature in his or her field.
Osnova
  • The actual framework of co-operation between the student and the supervisor will be set by the supervisor.
Literatura
    doporučená literatura
  • Kelsenian legal science and the nature of law. Edited by Peter Langford - Ian Bryan - John Francis McGarry. Cham: Springer, 2017, xiv, 320. ISBN 9783319518169. info
  • The Oxford handbook of empirical legal research. Edited by Peter Cane - Herbert M. Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2010, xv, 1094. ISBN 9780199659944. info
  • MACCORMICK, Neil. Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1978, xxiii, 298. ISBN 0198763840. info
Výukové metody
reading, individual consultations
Metody hodnocení
The progress of the doctoral student will be monitored and evaluated by the supervisor.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.