DAL2EL01 Empirical Legal Studies I - data collecting

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The Empirical Legal Studies I – Data Collection is focused on methods of data collection when research question and hypotheses are posted. The course is focused mostly on methods relating to the doctoral thesis and their relation to general legal and empirical legal methodology. The course will predominantly focus on methods of data collection, data sources in law and legal science, possibilities of quantitative and qualitative approach to empirical studies in law, measurement of data in empirical legal studies, content coding (coding generally), Alternatively, the student can attend other methodological seminars at university (after prior agreement of the guarantor of this course) whose goals respond to the methods of thesis of the student.
Výstupy z učení
After successfully completing course, student is able to:
- Compare specific methods of law analysis and understand their use;
- Propose independent legal research and use different scientific disciplines in studying law;
- Analyze current trends in empirical legal methodology;
- Understand theoretical questions of data collection in law;
- Compare doctrinal and empirical approaches
Osnova
 • 1. Empirical Legal Studies – introduction in data collection in law.
 • 2. Data sources.
 • 3. Levels of measurement of data in empirical legal studies.
 • 4. Content coding of natural language and natural language text. Systematic content analysis.
 • 5. Routine analysis.
 • 6. Qualitative Methods in law and legal science.
Literatura
  povinná literatura
 • The Oxford handbook of empirical legal research. Edited by Peter Cane - Herbert M. Kritzer. Oxford: Oxford University Press, 2010, xv, 1094. ISBN 9780199659944. info
 • WEISS, Robert Stuart. Learning from strangers : the art and method of qualitative interview studies. New York: Free Press ;, 1994, ix, 246. ISBN 9780684823126. info
  doporučená literatura
 • Research methods for law. Edited by Michael McConville - Wing Hong Chui. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, xi, 316. ISBN 9781474403214. info
 • LAWLESS, Robert M., Jennifer K. ROBBENNOLT a Thomas ULEN. Empirical methods in law. Second edition. New York: Wolters Kluwer, 2016, xviii, 364. ISBN 9781454875802. info
 • EPSTEIN, Lee a Andrew D. MARTIN. An introduction to empirical legal research. 1st ed. pub. Oxford: Oxford University Press, 2014, xiv, 324. ISBN 9780199669066. info
 • MAXWELL, Joseph Alex. Qualitative research design : an interactive approach. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2013, xi, 218. ISBN 9781412981194. info
 • HALLIDAY, Simon a Patrick D. SCHMIDT. Conducting law and society research : reflections on methods and practices. Second edition. New York: Cambridge University Press, 2012, xiv, 288. ISBN 9780521720427. info
 • Organizational routines : advancing empirical research. Edited by Markus C. Becker - Nathalie Lazaric. Cheltenham: Edward Elgar, 2009, ix, 291. ISBN 9781847201942. info
 • ZEISEL, Hans a D. H. KAYE. Prove it with figures : empirical methods in law and litigation. New York: Springer, 1997, xxiii, 353. ISBN 0387948929. info
Výukové metody
class discussion, model cases, research review, reading
Metody hodnocení
discussion on prepared model research related to dissertation thesis. Discussion on pilot data collecting (preparatory study)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DAL2EL01