DAL3II01 International Internship

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Strnadová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Internship in the duration of at least one month spent within foreing university, research institute or other institution approved by the supervisor in advance, will enable the student to work independently on their research topic and use sources of information (literature, cases, databases) available on the host institution and consult various issues with members of staff. Alternatively, student shall take a part in an international scientific project approved by the supervisor.
Výstupy z učení
Obtaining of knowledge concerning selected field of study by research fellowship in a foreign institution, research of foreign sources relating to the topic of the dissertation thesis. Participation in an international project will enable students to gain knowledge in the field of legal theory as well as skills necesary for resarch work.
Osnova
  • Syllabus will be provided individually according to the agreement with the supervisor within the framework of the individual study plan.
Literatura
  • Basic framework for study of literature abroad will be consulted with the supervisor.
Výukové metody
consultation
Metody hodnocení
- written report on the internship, discussion with the supervisor, or - written report on the participation in the project, discussion with the supervisor
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.