DAL6MM01 Multidisciplinary Methods in Law

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Actual issues on legal methods. Presentations of recent, actual or running legal researches. The course offers an multidisciplinary approach to legal research. Except of core doctrinal legal science or normativist theories (Reine Rechtslehre), legal research - especially empiric approaches - use other methods rather than methods developed by classical legal science (doctrine).
Výstupy z učení
After successfully completing course, student is able to:
- Design specific research in law;
- Use multidisciplinary methods in legal research;
- Compare legal research and research in other similar disciplines;
- Compare different legal methods and use them in legal research;
- Analyze law in broader social context.
Osnova
 • 1. Narratology in legal research.
 • 2. Oral history in law.
 • 3. Anthropological research in law.
 • 4. Ethnographical research in law.
 • 5. Poststructuralist methodology. Language based research.
 • 6. Economical approaches to legal research.
Literatura
  doporučená literatura
 • FIKENTSCHER, Wolfgang. Law and anthropology. Second edition. München: C.H. Beck, 2016, xxxii, 547. ISBN 9783848713196. info
 • CRESWELL, John W. A concise introduction to mixed methods research. Los Angeles: Sage, 2015, xiv, 132. ISBN 9781483359045. info
 • Author and narrator : transdisciplinary contributions to a narratological debate. Edited by Dorothee Birke - Tilmann Köppe. Berlin: De Gruyter, 2015, vi, 274. ISBN 9783110348361. info
 • Ethnography and law. Edited by Eve Darian-Smith. Burlington, VT: Ashgate, 2007, xxi, 586. ISBN 9780754625025. info
 • Thinking through things : theorising artefacts in ethnographic perspective. Edited by Amiria J. M. Henare - Martin Holbraad - Sari Wastell. New York: Routledge, 2006, x, 237. ISBN 1844720713. info
 • Law and anthropology. Edited by Peter Sack - Jonathan Aleck. Aldershot: Dartmouth, 1992, xxxi, 527. ISBN 1855211440. info
 • History and power in the study of law : new directions in legal anthropology. Edited by June Starr - Jane F. Collier. Ithaca: Cornell University Press, 1989, x, 377 s. ISBN 0-8014-2113-6. info
Výukové metody
class discussion, presentations by professionals, reading
Metody hodnocení
Discussion on selected multidisciplinary method related to the topic of doctoral thesis.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DAL6MM01