DI1DIS01 Disertace - plnění individuálního studijního plánu I

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 12 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na vymezení výzkumného zaměření disertační práce, v návaznosti na to na vstupní rešerši relevantních zdrojů, studium současného stavu poznání v dané oblasti, jakož i postupnímu upřesnění disertačního úkolu v rámci výzkumného zaměření a vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny. Cílem je přiblížit se k definici předmětu a cíle práce (vyjasnění, o čem a k čemu disertační práce bude).
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- vymezení „výzkumného zaměření“ disertační práce
- vstupní rešerše relevantních zdrojů
- pokrok ve studiu současného stavu poznání v dané oblasti
- seznámení se s přístupy k volbě vhodného předmětu a cíle disertační práce
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje vymezení výzkumného zaměření disertační práce, v návaznosti na to obsahuje zpravidla vstupní rešerši relevantních zdrojů, studium současného stavu poznání v dané oblasti, konzultace vedoucí k upřesnění disertačního úkolu v rámci zvoleného tématu a vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny, konzultace směřující k definici předmětu a cíle práce (vyjasnění, o čem a k čemu disertační práce bude).
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor).
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2023/DI1DIS01