DO1MPS2 Doktrína mezinárodního práva soukromého do 19. století (včetně)

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Předpokladem předmětu je absolvování kurzů obecné části mezinárodního práva soukromého.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby se student orientoval v doktríně a teoriích mezinárodního práva soukromého do 19. století vč. Pochopení vývoje oboru je zásadní pro studium všech navazujících teoretických předmětů oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat hlavní rysy ve vývoji mezinárodního práva soukromého - porovnat rozdíly ve vývoji v kontinentálním právním systému a anglosaském právním systému - identifikovat vlivy dotríny na současný vývoj (evropského) mezinárodního práva soukromého
Osnova
  • Úvod do problematiky Doktrína a teorie od 17. století do konce 19. století Doktrína MPS v německé literatuře Vývoj v USA a VB Universalismus vs. teritorialita Státní vs. individuální zájmy
Literatura
  • BANU, Roxana. Nineteenth-century perspectives on private international law. First edition published. Oxford: Oxford University Press, 2018. xii, 332. ISBN 9780198819844. info
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 268 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-501-7. info
Výukové metody
Samostudium, řízené konzultace, prezentace
Metody hodnocení
Ústní diskuze, seminární práce/esej

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1MPS2