DO1TEPR01 Státověda I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studenty s dalšími aspekty pojetí a fungování moderních států a politických systémů. Východiskem výuky je převážně institucionální pojetí státu a nestátních politických institucí a jejich atributů. Pozornost je věnována struktuře a činnosti moderního státu a postavení jednotlivce v kontextu šířeji koncipovaných otázek demokracie a ústavnosti.
Výstupy z učení
Student bude: chápat základní a výchozí pojmy státovědy a politologie; schopen popsat organizační strukturu moderního státu; schopen charakterizovat fungování moderního státu a politického systému vůbec; rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
  • Stát a studium jeho povahy, moderní stát a nestátní politické instituce, jejich znaky a organizace, činnost moderního státu e nestátních politických subjektů, jejich funkce, demokracie a stát, stát a postavení jednotlivce.
Literatura
Výukové metody
skupinové konzultace
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1TEPR01