DO2MPS1 Doktríny a přístupy v mezinárodním právu soukromém

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy k mezinárodnímu právu soukromému tak, jak se vyvinuly jak v oblasti práva kontinentálního, tak v oblasti práva anglosaského. Dalším cílem je seznámit studenty s různými technikami úpravy, které jsou využity pro regulaci mezinárodního práva soukromého na národní i mezinárodní, resp. unijní úrovni.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat základní přístupy v mezinárodním právu soukromém v oblasti anglosaského práva a kontinentálního práva - identifikovat různé techniky a přístupy k mezinárodnímu právu soukromému - popsat některé moderní přístupy jako je ekonomický přístup MPS, fragmentarizace atd.
Osnova
 • 1. Úvod. 2. Základní přístupy a jejich vývoj v rámci kontinentálního práva a v rámci práva anglosaského. 3. Trendy universalistické a trendy nacionalizační. 4. Různé techniky uchopení mezinárodního práva soukromého. 5. Závěr.
Literatura
  povinná literatura
 • Üvedený přehled níže daných publikací je pouhým výběrem a návodem k sestavení svého vlastního listu publikací, se kterými bude v průběhu kursu pracováno. Tento přehled bude také součastí hodnocení kursu zejména s ohledem na téma disertační práce.
  doporučená literatura
 • SIEHR, K. Revolution and Evolution in Conflicts Law. Louisiana Law Review. 2000, č. 4, s. 1353–1360.
 • JUENGER, K. F., BORCHERS, P. J., ZEKOL, J. (eds.) International Conflicts of Laws for the Third Millenium. New York: Ardsley, 2001
 • JUENGER, F. K. General Course on Private International Law. Recueil des cours. Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 193. The Hague–Boston–London: Martinus Nijhoff Publishers, 1985,
 • NAGAN, W. P. Conflict Theories in Conflict: a Systematic Appraisal of Traditional and Contemporary Theories. Journal of International and Comparative Law. 1982, č. 3, s. 343 a násl.
 • MICHAELS, R. The New European Choice-of-Law Revolution. Tulane Law Review. 2008, č. 5, s. 1607–1644.
  neurčeno
 • T.C. Hartley. The Modern Approach to Private International Law: International Litigation and Transactions from a Common-Law Perspective . Collected Courses of the Hague Academy of International La 319 Brill | Nijhoff, Leiden | Bostonw, 2006
Výukové metody
řízená diskuse, samostudium, group reading
Metody hodnocení
Diskuze nad tématy zvolenými na začátku semestru realizovaná po nastudování stanovené literatury a judikatury.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2MPS1