DO5PVPC4 Pracovní právo IV.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude umět aplikovat základní pracovněprávní vztahy. Bude schopen sepsat pracovní smlouvu i jiné smlouvy, kterými je možné regulovat pracovní podmínky.
Výstupy z učení
Student bude schopen aplikovat pracovní smlouvu a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Rozezná rozdíly mezi jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru; Naučí se používat nástroje řízení pracovních vztahů.
Osnova
  • - charakteristické rysy pracovního poměru - pracovní smlouva - jmenování - dohoda o provedení práce - dohoda o pracovní činnosti - výpověď - okamžité zrušení pracovního poměru - dohoda o skončení - zrušení ve zkušební době.
Literatura
  • BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxxiii, 53. ISBN 9788071796725. info
  • Pracovní právo 2007 sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Kolektivní pracovní právo. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 1 CD-ROM. ISBN 9788021045132. info
  • JAKUBKA, Jaroslav. Co chcete vědět ze zákoníku práce aneb pracovní právo pro nejširší veřejnost. Vyd. 1. Praha: VOX, 2004. 91 s. ISBN 8086324397. info
  • BIEDERMANNOVÁ, Jana. Pracovní právo v Evropské unii. Brno, 2002. 85 listů. info
  • BĚLINA, Miroslav. Československé pracovní právo. Vyd. 1. Praha: Všehrd, 1991. 190 s. ISBN 808530502X. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace případových studií ve skupinách pod vedením lektora, řešení praktických příkladů, rozbor judikatury
Metody hodnocení
průběžné písemné testy, písemný rozbor zadaného příkladu, klauzurní práce
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO5PVPC4