DO6MPS1 Doktrinální přístupy k mezinárodnímu rozhodčímu řízení

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Základní znalost mezinárodního rozhodčího řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení jednotlivých doktrinálních přístupů k mezinárodnímu (obchodnímu) rozhodčímu řízení a jejich vlivu na vnímání povahy rozhodčího řízení a na jednotlivé instituty mezinárodního rozhodčího řízení. Specifická pozornost bude věnována roli práva státu, kde se rozhodčí řízení koná z pohledu jednotlivých přístupů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
charakterizovat jednotlivé doktríny (jurisdikční, smluvní, smíšenou, autonomní); vysvětlit povahu rozhodčího řízení z pohledu těchto doktrín; vysvětlit povahu klíčových institutů mezinárodního rozhodčího řízení (rozhodčí smlouvy, osoby rozhodce, rozhodčího nálezu) z pohledu doktrín; vysvětlit roli práva státu, kde se rozhodčí řízení koná pohledem jednotlivých doktrín.
Osnova
 • Pojem mezinárodního rozhodčího řízení.
 • Jurisdikční doktrína.
 • Smluvní doktrína.
 • Smíšená doktrína.
 • Autonomní doktrína.
 • Místo konání rozhodčího řízení.
 • Role práva státu, kde se koná rozhodčí řízení.
 • Doktrinální přístup v České republice.
Literatura
  povinná literatura
 • KluwerArbitration http://www.kluwerarbitration.com/
 • MOSES, Margaret L. The principles and practice of international commercial arbitration. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xx, 411. ISBN 9781316606285. info
 • BLACKABY, Nigel a Constantine PARTASIDES. Redfern and Hunter on international arbitration. Edited by Alan Redfern - Martin Hunter. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. lxxiv, 859. ISBN 9780198714255. info
 • BORN, Gary. International commercial arbitration. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. lxxvi, 152. ISBN 9789041152206. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. 1182 svazek. ISBN 978-80-7478-004-2. info
 • PAULSSON, Jan. The idea of arbitration. 1st ed. pub. Oxford: Oxford University Press, 2013. xviii, 309. ISBN 9780199564170. info
 • GAILLARD, Emmanuel. Legal theory of international arbitration. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010. vii, 194. ISBN 9789004187146. info
 • LEW, Julian D. M., Loukas A. MISTELIS a Stefan KRÖLL. Comparative international commercial arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003. xxxv, 953. ISBN 9041115684. info
Výukové metody
Studium zadané literatury, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Seminární práce v rozsahu minimálně 10 a maximálně 15 stran na jedno z následujících témat: 1) Analýza vybrané doktríny mezinárodního rozhodčího řízení (charakteristika doktríny, vývoj) 2) Vliv doktrín na povahu rozhodčí smlouvy. 3) Vliv doktrín na osobu rozhodce a jeho vztah ke stranám. 4) Význam místa konání v mezinárodním rozhodčím řízení. 5) Doktrinální přístup k rozhodčímu řízení v České republice včetně vývoje relevatní judikatury českých soudů.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6MPS1