DO7DIS07b Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII - diskusní seminář

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prezentace pracovní verze textu při „předobhajobě“ disertační práce na diskusním semináři za účelem získání zpětné vazby nezbytné k finálním úpravám a korekcím textu a rozvoji odpovídajících dovedností, a s tím související úpravy obsahu disertační práce.
Výstupy z učení
- získání zpětné vazby a v reakci na ní možnost upravit text, jakož přitom i rozvinout odpovídající dovednosti; k tomu slouží diskusní setkání (jehož formát a složení určí školitel), kde jsou celkové závěry a dílčí výstupy prezentovány a diskutovány - ověření schopnosti prezentovat výsledky práce před odbornou veřejností - ověření schopnosti obhájit v diskuzi svůj názor - získání schopnosti zhodnocení získaných připomínek a jejich případné využití k úpravám disertační práce.
Osnova
  • - příprava na prezentaci tématu a závěrů disertační práce - prezentace pracovní verze textu při „předobhajobě“ na diskusním semináři - získání zpětné vazby pro účely finálních úprav, - získání zpětné vazby k připomínkám ze strany školitele - finální obsahové či strukturální úpravy práce.
Výukové metody
Postup prací bude průběžně konzultován se školitelem. Diskuse nad výstupy práce na diskusním setkání (jehož formát a složení určí školitel), spolu s plánem dalšího postupu, představuje milník studia, jehož splnění je povinností stanovenou v individuálním studijním plánu. Konzultace výstupů z diskusního semináře se školitelem.
Metody hodnocení
Kolokvium. Presentace výsledků práce s diskusí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO7DIS07b