DOPVPM03 Analýza judikatury SD EU

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je vyhledávání analýza aktuální judikatury Soudního dvora EU v oblasti kolizních a procesních norem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v judikatuře Soudního dvora EU, jejím vývoji, intepretaci kolizních a procesních norem evropského mezinárodního práva soukromého.
Osnova
  • Vyhledávání aktuální judikatury Soudního dvora EU Vytváření databáze judikatury s propojením na příslušná ustanovení Vytváření studijních podkladů do výuky Vytváření případových studií a příkladů
Literatura
  • KYSELOVSKÁ, Tereza a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 s. ISBN 978-80-210-7770-6. info
Výukové metody
Teoretická příprava, rešerše, řízená diskuze, prezentace výstupů před vyučujícím a studenty.
Metody hodnocení
Výstupem výuky bude zpracovaná rešerše judikatury Soudního dvora EU pro potřeby studia a výuky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DOPVPM03