DOPVPM07 Prameny mezinárodního rodinného práva

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analýza současného vývoje v oblasti kolizních a procesních norem rodinného práva s mezinárodním prvkem. Z důvodu mnohosti a mnohovstevnatosti pramenů je předmět zaměřen na jejich vzájemné vazby, aplikační přednost a právní úpravu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v pramenech mezinárodního rodinného práva a tyto bude schopen aplikovat.
Osnova
  • Přehled pramenů mezinárodního práva rodinného a jejich vzájemné vazby Vazba ZMPS, nařízení EU a mezinárodních úmluv Vztahy mezi rodiči a dětmi Vztahy mezi manžely Vyživovací povinnosti Registrovaní partneři
Literatura
Výukové metody
Samostudium, řízená diskuze, odborné semináře
Metody hodnocení
Ústní diskuze, prezentace výstupů před učitelem a studenty.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DOPVPM07