DSFRA1 Francouzština I

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Šrámková (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Francouzština pro právníky, zkouška z odborné francouzštiny na jiné právnické fakultě či zahraniční univerzitě. Úroveň B2-C1 dle SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - francouzštiny. Předpokladem je četba francouzské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 150 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Student bude schopen sestavit jednoduchý písemný projev (např. resumé doktorské práce, esej, výzkumný záměr disertace), provést analýzu vybraného odborného textu a jeho interpretaci, vést diskusi o odborné problematice a argumentovat.
Výstupy z učení
Student zápočtem prokáže, že je schopen sestavit jednoduchý písemný projev (např. resumé doktorské práce, esej, výzkumný záměr disertace), provést analýzu vybraného odborného textu a jeho interpretaci, vést diskusi o odborné problematice a argumentovat.
Osnova
  • Odborné téma dle zaměření doktorandského studia. Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění. 1. Četba odborného textu ve francouzském jazyce k tématu disertační práce 2. Prezentace tématu disertační práce 3. Diskuze o průběhu práce, rešerších, výsledcích a o přečtené literatuře. 4. Písemné materiály ve francouzském jazyce: resumé přečtené literatury, klíčová terminologie, stručná informace o tématu dizertační práce
Literatura
  • GUILLIEN, Raymond, Jean VINCENT, Serge GUINCHARD a Gabriel MONTAGNIER. Lexique des termes juridiques. Edited by Jacques Azéma. 13. éd. Paris: Dalloz, 2001. 592 s. ISBN 2-247-04292-9. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu dodktorské práce. Konzultace s vyučujícím.Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse o odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě posouzení samostatného písemného projevu: - résumé nebo esej vážící se ke studované literatuře nebo disertační práci (600-700 slov) - seznam klíčové terminologie (50 termínů) a rozpravy o disertačním projektu.
Informace učitele
Literaturu (odborný titul či texty ve francouzštině ) si kandidát volí sám po dohodě s vedoucím své práce. Zpracované písemné dokumenty předá učiteli v dostatečném předstihu před termínem zápočtu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DSFRA1