DSFRA2 Francouzština II

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Získání zápočtu za 1.semestr studia jazyka v DSP (D1JAZ02).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - francouzštiny. Předpokladem je četba francouzské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 200 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Doktorand bude schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Výstupy z učení
Student zkouškou prokáže, že je schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Osnova
  • Samostatná příprava na zkoušku a konzultace se zkoušejícím.
Literatura
  • Fontaine,M.: Notions fondamentales de droit. Foucher. Vanves. 2006. ISBN 978-2-216-11046-9
  • Vincent J., Guillien R.: Lexique des termes juridiques. Dalloz. Paříž. 2001
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorské práce.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.