MP401Z Občanské právo II

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Předpoklady
MP304Z Občanské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry
Osnova
  • Občanské právo hmotné, pojem, předmět, zásady, systém, normy, tendence vývoje. Občanskoprávní vztahy. Všeobecná osobnostní práva. Občanskoprávní skutečnosti, náležitosti právních úkonů, následky. Občanskoprávní skutečnosti, uzavírání smluv. Občanskoprávní skutečnosti, plynutí času, význam času. Věcná práva, pojem, druhy, vlastnické právo, pojem, obsah, předmět. Nabývání vlastnického práva. Spoluvlastnictví, společné jmění manželů. Bytové vlastnictví. Věcná práva k věci cizí.
Literatura
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2007/MP401Z