MP501Zk Občanské právo III

Právnická fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. Út 8:00–9:30 136, Út 8:00–9:30 030
Předpoklady
( NOW ( MP501Z Občan. právo III cv. ) || MP501Z Občan. právo III cv. ) && ( MP401Z Občanské právo II || CM401Z Občan. právo II || MP311Z Občanské právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Mateřské obory/plány
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Občanské právo hmotné - základní právní odvětví soukromoprávní sféry.
Osnova
  • Závazkové právo, pojem a druhy závazků. Zajištění, změna a zánik závazků. Jednotlivé smluvní typy. Závazky z protiprávních úkonů. Závazky z bezdůvodného obohacení. Dědické právo.
Literatura
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • FIALA, Josef [právník. Praktikum z občanského práva [MU Brno, 1996]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 143 s. ISBN 80-210-1279-X. info
Metody hodnocení
Domácí příprava. Probíhají přednášky, povinné semináře. Předmět je ukončen zápočtem a ústní zkouškou. U zkoušky není připuštěno používání právních předpisů při přípravě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2006/MP501Zk