MP311Z Občanské právo II

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička, LL.M. (cvičící)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Holas, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Novotná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Pekařová (pomocník)
Mgr. Štěpán Richter, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Svatava Veverková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 133
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP311Z/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 8:00–9:40 214, L. Brim
MP311Z/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 10:00–11:40 024, L. Brim
MP311Z/03: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 12:00–13:40 214, M. Selucká
MP311Z/04: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 14:00–15:40 214, M. Selucká
MP311Z/05: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 16:00–17:40 214, M. Janoušek
MP311Z/06: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Po 18:00–19:40 302, M. Janoušek
MP311Z/07: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 8:00–9:40 129, L. Dobešová
MP311Z/08: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 10:00–11:40 148, L. Dobešová
MP311Z/09: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 14:00–15:40 316, L. Hadamčík
MP311Z/10: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 16:00–17:40 316, L. Hadamčík
MP311Z/11: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 18:00–19:40 124, L. Hadamčík
MP311Z/12: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 8:00–9:40 129, L. Dobešová
MP311Z/13: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 10:00–11:40 129, L. Dobešová
MP311Z/14: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 12:00–13:40 129, L. Dobešová
MP311Z/15: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 8:00–9:40 S126, J. Hurdík
MP311Z/16: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 10:00–11:40 302, J. Hurdík
MP311Z/17: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 12:00–13:40 131, L. Brim
MP311Z/18: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 14:00–15:40 208, M. Janoušek
MP311Z/19: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 14:00–15:40 209, L. Brim
MP311Z/20: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 16:00–17:40 259, M. Janoušek
MP311Z/21: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 16:00–17:40 214, L. Brim
MP311Z/22: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 18:00–19:40 124, M. Janoušek
MP311Z/23: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Pá 12:00–13:40 Virtuální místnost, K. Ronovská
MP311Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Ronovská
Předpoklady
MP214Z Občanské právo I || CM304Z Občanské právo I || CM214Z Občanské právo I || MP304Z Občanské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pochopení institutů obecné části občanského práva. Osvojení věcných práv a dědického práva.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním pojmům a institutům a vysvětlit je ve vazbách na další odvětví soukromoprávní sféry;
Použít informace o jednotlivých institutech k řešení konkrétních situací;
Předkládat racionální návrhy na jejich řešení;
Interpretovat předpisy občanského práva v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Věc v právním smyslu
 • Občanskoprávní skutečnosti, náležitosti právních jednání, následky.
 • Právní jednání, interpretace
 • Občanskoprávní skutečnosti, plynutí času, význam času.
 • Věcná práva, pojem, druhy, vlastnické právo, pojem, obsah, předmět.
 • Nabývání vlastnického práva.
 • Spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví.
 • Věcná práva k věci cizí.
 • Správa cizího majetku
 • Dědění, dědění ze zákona
 • Dědění ze závěti
Literatura
  povinná literatura
 • Spáčil a kol., Věcná práva. Katastr nemovitostí. Správa cizího majetku, C.H. Beck, 2018. 336 stram
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (1x týdně) a navazujících seminářů (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, semináře jsou zaměřeny na procvičování schopností aplikovat nabyté vědomosti;právní úpravě de lege lata na konkrétní situace, využitím judikatury.
Metody hodnocení
Povinná výuka.
Průběžná domácí příprava.
Písemné testy.
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou udělení zápočtu pro ISP je zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP311Z