EN

PrF:MP203Zk Římské právo II - Informace o předmětu

MP203Zk Římské právo II

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mrázková (přednášející)
Mária Nagyová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 aula_Vinařská
Předpoklady
( NOW ( MP203Z Římské právo II sem ) || MP203Z Římské právo II sem || CM203Z Římské právo II sem ) && MP106Z Římské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení.Na konci kurzu bude student schopen: orientovat se v systému římského práva; rozeznávat vliv římského práva na právo pozdější včetně práva současného; analýzy a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje; pochopení provázanosti těchto institutů; analýzy a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- sumarizovat historický vývoj římského práva v antice
- popsat a porovnat vlivy římského práva na právo středověké a novověké
- analyzovat jednotlivé instituty soukromého práva, jejich vývoj a vzájemnou provázanost
- porovnat shody a rozdíly jednotlivých institutů v právu římském a současném
Osnova
 • Věcná práva
 • Právo závazkové
 • Právo dědické
Literatura
 • KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. info
 • GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 274 s. info
 • BLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993. 220 s. ISBN 80-85719-01-0. info
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. info
 • SKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. info
 • BLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška je písemná - hlavní otázka a několik otázek doplňujících, směřujících na pochopení římského práva v jeho úplnosti a rovněž v podrobné znalosti institutů římského práva, součástí jsou i latinské věty - výroky římských právníků. Podmínkou udělení zkoušky je odpovězení hlavní otázky alespoň na 50% a odpovězení příslušného počtu doplňujících otázek.
Informace učitele
Součástí zkoušky je pasivní znalost 60ti vybranných latinských právních vět.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MP203Zk