CM203Zk Římské právo II

Právnická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 23. 5. St 9:35–11:05 140
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení. Předmět římské právo seznamuje studenty s vývojem a charakterem římského práva soukromého v antickém Římě. Výklad je veden jednak po časové linii, jednak po institutech, čímž je ukázána provázanost systému soukromého práva a vztahy jednotlivých institutů a zároveň vývoj jednotlivých institutů. Součástí výkladu je i otázka recepce a vlivu římského práva na právo středověké, novověké a současné. Course objectives: seznámit studenty se systémem římského práva; rozeznání vlivu římského práva na právo pozdější včetně práva současného; analýza a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje; pochopení provázanosti těchto institutů; analýza a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;
Osnova
 • Věcná práva
 • Právo závazkové
 • Právo dědické
Literatura
 • SKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. info
 • BLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997, 483 s. ISBN 80-85719-07-X. info
 • KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995, xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. info
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994, viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. info
 • BLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993, 220 s. ISBN 80-85719-01-0. info
 • GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981, 274 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Přednáška
písemná zkouška
Informace učitele
Součástí zkoušky je pasivní znalost 60ti vybranných latinských právních vět.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2014/CM203Zk