MP402Zk Rodinné právo

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Předpoklady
NOW ( MP402Z Rodinné právo sem ) || MP402Z Rodinné právo sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rodinné právo poskytuje základní informaci o právním postavení členů rodiny. Zabývá se manželskými vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi, dětmi a dalšími příbuznými a vztahy náhradní rodinné výchovy.
Osnova
  • Pojem a předmět rodinného práva, zásady, prameny, rodinně právní vztah.Vznik manželství.Vztahy mezi manžely, vyživovací povinnost mezi manžely.Zánik a zrušení manželství rozvodem. Vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi. Určování rodičovství. Rodičovská zodpovědnost. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů k dětem, vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými. Vyživovací povinnost k neprovdané matce. Vztahy dětí ke třetím osobám zejména prarodičům.Náhradní rodinná výchova: osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby. Sociálně právní ochrana. Opatrovnictví a poručenství. Ústavní péče.
Literatura
  • Hrušáková, Milana - Králíčková, Zdeňka. Rodinné právo : příklady k řešení. 4. aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005.
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo [Masarykova univerzita, 2001]. 2. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 384 s. ISBN 80-210-2706-1. info
Metody hodnocení
Probíhají semináře i přednášky. Zápočtový test. Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2007/MP402Zk