EN

PrF:MP601Z MPS II - sem. - Informace o předmětu

MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
Mgr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
JUDr. Lucie Zavadilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP601Z/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:40 133, T. Kyselovská
MP601Z/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 8:00–9:40 133, T. Kyselovská
MP601Z/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 10:00–11:40 041, T. Kyselovská
MP601Z/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 10:00–11:40 041, T. Kyselovská
MP601Z/05: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 133, J. Valdhans
MP601Z/06: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 12:00–13:40 133, J. Valdhans
MP601Z/07: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 133, J. Valdhans
MP601Z/08: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 133, J. Valdhans
MP601Z/09: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 133, J. Valdhans
MP601Z/10: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 133, K. Drličková
MP601Z/11: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 8:00–9:40 133, K. Drličková
MP601Z/12: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 133, K. Drličková
MP601Z/13: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 10:00–11:40 133, K. Drličková
MP601Z/14: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 133, K. Drličková
MP601Z/15: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 12:00–13:40 133, K. Drličková
MP601Z/16: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 14:00–15:40 133, T. Kyselovská
MP601Z/17: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 133, T. Kyselovská
MP601Z/18: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 133, J. Valdhans
MP601Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Drličková
MP601Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Drličková
Předpoklady
NOW ( MP601Zk MPS II )
Základním předpokladem pro absolvování tohoto předmětu je absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé I. Vhodným předpokladem pro studenty jiných fakult je absolvování přemětu Občanské právo a Obchodní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je součástí celku Mezinárodní právo soukromé II. Prvá část kursu (6 přednášek) je věnována mezinárodnímu právu procesnímu, zejména potom evropským pramenům. Druhá část kursu se věnuje otázkám mezinárodního rozhodčího řízení. Student bude schopen porozumět jak problematice mezinárodního práva soukromého, tak problematice rozhodného práva v části rozhodčího řízení. Bude způsobilý řešit jednoduché případy z této oblasti. Bude schopen odvodit řešení i pro netradiční situace.
Osnova
  • I. Nařízení Brusel I - rozbor pravomoci. II. Nařízení Brusel I - rozbor uznání a prohlášení vykonatelnosti. III. Další nařízení z oblasti evropského justičního prostoru v civilních otázkách. IV. Mezinárodní rozhodčí řízení, mediace, konciliace. V. Mezinárodní rozhodčí smlouva. VI. Vybrané otázky mezinárodního rozhodčího řízení. VII. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů.
Literatura
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). 2. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 401 s. ISBN 9788021040533. info
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 386 s. ISBN 9788073573249. info
Výukové metody
Praktická cvičení. Domácí příprava. Drilování některých otázek týkajících se formulací doložek.
Metody hodnocení
Semináře. Písemné testy. Závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MP601Z