EN

PrF:MP603Z OPP II sem - Informace o předmětu

MP603Z Občanské právo procesní II - seminář

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (cvičící)
JUDr. Marta Macháčková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ilona Schelleová, Dr. (cvičící)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP603Z/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 8:00–9:30 258, I. Schelleová
MP603Z/02: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 9:35–11:05 258, I. Schelleová
MP603Z/03: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 11:10–12:40 258, I. Schelleová
MP603Z/04: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 13:30–15:00 258, M. Macháčková
MP603Z/05: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 15:05–16:35 258, J. Stavinohová
MP603Z/06: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 16:40–18:10 258, M. Macháčková
MP603Z/07: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Po 18:15–19:45 258, M. Macháčková
MP603Z/08: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Út 8:00–9:30 258, I. Schelleová
MP603Z/09: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Út 9:35–11:05 258, I. Schelleová
MP603Z/10: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Út 11:10–12:40 258, I. Schelleová
MP603Z/11: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 8:00–9:30 258, M. Macháčková
MP603Z/12: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 9:35–11:05 258, J. Stavinohová
MP603Z/13: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 11:10–12:40 258, J. Stavinohová
MP603Z/14: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 13:30–15:00 258, J. Stavinohová
MP603Z/15: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 15:05–16:35 258, M. Macháčková
MP603Z/16: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 16:40–18:10 258, I. Schelleová
MP603Z/17: Po 26. 2. až Pá 18. 5. St 18:15–19:45 258, I. Schelleová
MP603Z/18: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Čt 13:30–15:00 258, M. Macháčková
MP603Z/19: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Čt 15:05–16:35 258, M. Macháčková
MP603Z/20: Po 26. 2. až Pá 18. 5. Čt 16:40–18:10 258, M. Macháčková
MP603Z/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Stavinohová
Předpoklady
NOW ( MP603Zk OPP II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Učelem výuky je seznámení studentů s opravným řízením v rámci civilního procesu a dalšími základními druhy civilního řízení (řízení exekuční, řízení konkursní a vyrovnací, řízení rozhodčí). Součástí výuky je seznámení se základní strukturou organizace a činnosti justice, advokacie a notářství.
Osnova
  • Opravná řízení.Řádné opravné prostředky.Mimořádné opravné prostředky. Řízení exekuční (obecná část). Řízení exekuční (zvláštní část). Řízení konkurzní a vyrovnací. Řízení rozhodčí a výkon rozhodčích nálezů. Řízení podle části V. OSŘ. Advokacie. Notářství.
Literatura
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
  • MACUR, Josef. Kurs občanského práva procesního : exekuční právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 207. ISBN 8071791903. info
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je ústní.
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu pro studenty s ISP jsou: sepsání rozsudku soudu I. stupně v civilní věci, sepsání odvolání proti rozsudku soudu I. stupně, sepsání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, sepsání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí jedním ze způsobů podle OSŘ,účast na jednání soudu I. stupně, účast na jednání soudu odvolacího. Všechny písemné práce budou odevzdány v tištěné podobě (nikoliv prostřednictvím e-mailu) doc. Stavinohové, garantce předmětu, v jejích konzultačních hodinách nejpozději týden před týdnem zápočtovým. Ústní zpráva z jednání před soudy bude podána doc. Stavinohové při nejméně jedné konzultaci v jejích konzultačních hodinách.Studenti, kteří mají ISP z důvodu studijního pobytu v zahraničí, předloží místo ústní zprávy z jednání písemnou studii v rozsahu cca 5 stran o některém z procesních institutů podle OSŘ země, v níž studují (např. organizace soudů, účastníci řízení, zastupování účastníků, žaloba, opravné prostředky, exekuce apod.). V ostatním platí příslušné pokyny děkana o studiu v bakalářském a magisterském programu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2007/MP603Z