MP803Z Mezinárodní právo veřejné I

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Jakub Vostoupal (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 22. 5. Čt 16:00–17:40 038, Čt 18:00–19:40 038
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP803Z/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 14:00–15:40 042, K. Uhlířová
MP803Z/02: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 14:00–15:40 148, K. Uhlířová
MP803Z/03: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 16:00–17:40 209, K. Uhlířová
MP803Z/04: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 16:00–17:40 209, K. Uhlířová
MP803Z/05: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 129, K. Uhlířová
MP803Z/06: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 18:00–19:40 129, K. Uhlířová
MP803Z/07: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 020, Z. Nový
MP803Z/08: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 020, Z. Nový
MP803Z/09: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 S126, Z. Nový
MP803Z/10: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 12:00–13:40 209, K. Uhlířová
MP803Z/11: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 14:00–15:40 148, Z. Nový
MP803Z/12: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 14:00–15:40 214, Z. Nový
MP803Z/13: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 16:00–17:40 126, Z. Nový
MP803Z/14: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 16:00–17:40 126, Z. Nový
MP803Z/15: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 18:00–19:40 208, O. Svaček
MP803Z/16: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 18:00–19:40 208, O. Svaček
MP803Z/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Uhlířová
MP803Z/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Uhlířová
Předpoklady
! NOWANY ( MP812Z Public International Law I )
Znalost státovědy a ústavního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět "MEZINÁRODNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ" obráží jeden z charakteristických znaků současného globálního světa: přítomnost obecného a partikulárního v jediném časoprostoru. Mezinárodní právo jako relativně samostatný a dynamicky se rozvíjející právní systém vyžaduje svébytný způsob právního uvažování i myšlení. Posluchači musejí zvládnout "aritmetiku" mezinárodních vztahů, které jsou ovládány fundamentálním principem svrchované rovnosti států, jakož i reciprocitou, která podmiňuje vznik, provádění a vynucování pravidel mezinárodního práva. Mezinárodní právo je taktéž produkt rozumnosti, účelnosti i nutného politického kompromisu. Vytrvalé uvědomování typických obrysů mezinárodního řádu obohacuje posluchače právnických fakult o mezinárodní dimenzi, která je nedílným projevem postmoderního coby globálního světa. To je také základním cílem kurzu, kterého je dosahováno výukou obecné části mezinárodního práva: subjekty a prameny, a to na pozadí základních zásad, na kterých spočívá mezinárodní společenství.
Osnova
  • 1. Mezinárodní právo veřejné jako právo mezinárodního společenství. 2. Vztahy mezi mezinárodním právem a právem vnitrostátním, teoretické koncepce vztahů a praxe. 3. Stát jako subjekt mezinárodního práva. 4. Mezinárodní organizace. 5. Postavení jednotlivce. 6. Prameny mezinárodního práva, zejména mezinárodní smlouva. 7. Mezinárodní obyčej. 8. Imperativní pravidla. 9. Mezinárodněprávní odpovědnost. 10. Donucení v mezinárodním právu. 11. Sankce v mezinárodním právu. 12. Sebeobrana
Literatura
  • ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xli, 840. ISBN 9788071797289. info
  • MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. 5., podst upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 551 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 402). ISBN 978-80-210-4474-6. info
Výukové metody
přednášky a na ně navazující semináře
Metody hodnocení
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou. Přednášky jsou nepovinné, semináře povinné. Zápočtový test.
Informace učitele
http://www.law.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška v následujícím semestru, spojená se zkouškou z vybraného povinně volitelného předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/MP803Z